De jaarlijkse ledendag wordt gehouden in:

Restaurant De Ruggestee
Krimweg 152
7351 TM Hoenderloo
en het landgoed Varenna Beekbergen. 

Deze dag zal in het teken staan van het ecoduct Woeste Hoeve, de functie van het ecoduct en de betekenis voor het wild en het landgoed. 

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie in Restaurant de Ruggestee

12.30 uur: Welkom door de voorzitter Floris Leyssius
12.45 uur: Presentaties 

   1. Door vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer zal nader ingegaan worden op enkele aspecten van het faunabeheer op de Veluwe. 

   2. Piet Bloemerts: Het ecoduct Woeste Hoeve en de activiteit daarop en daarover gebaseerd op 2,5 jaar onderzoek. 

14.00 uur (plm): Wandeling onder leiding van Piet Bloemerts en Willem van Ark over het landgoed Varenna met een bezoek aan het ecoduct Woeste Hoeve. 

16.00 uur: borrel en stamppotbuffet. 

Leden kunnen zich opgeven door overmaken van 12,50 pp op rekeningnummer NL52 RABO 0147 3845 08 t.n.v. Vereniging het Edelhert. Per lid is één introducé welkom.