Een maand extra bij fotowedstrijd. De foto's kunnen nog worden ingestuurd tot 15 november 2021!

A4 rennend kalfje Tjalling van der Zee crp kln

De Vereniging bestaat 75 jaar en daarom houden wij een fotowedstrijd. Het thema is: 'Ongebruikelijk'. Deelname is mogelijk voor leden van de Vereniging en er is ook een aparte jeugdcategorie voor kinderen en kleinkinderen t/m 15 jaar. 

'Ongebruikelijk', thema fotowedstrijd 75-jarig jubileum voor leden, kinderen en kleinkinderen.

Er is een vakkundige jury samengesteld. Deze bestaat uit drie ervaren en enthousiaste fotografen binnen de Vereniging: Eline de Jong, Bertus Kelderman en Jan Paulides. Zij verheugen zich erop om later dit jaar alle inzendingen te mogen zien en beoordelen.

Bij een bijzondere fotowedstrijd hoort natuurlijk een bijzonder en uitgebreid prijzenpakket, voor jong en oud. Naast de eer en plaatsing van de foto in het Edelhert, krijgt iedere prijswinnaar een mooie passende uitvergroting van zijn/haar foto. Daarnaast bestaat de 1e en 2e prijs bij zowel volwassenen en bij jeugd uit een mooie cadeaubon die kan worden ingewisseld bij fotowinkel Foto Hofma in Apeldoorn en/of bij de webwinkel van Vereniging het Edelhert. Ook ontvangen de vijf best beoordeelde foto’s in de jeugdcategorie het onlangs uitgekomen prachtige boek ‘De avonturen van Frederik het edelhert’.

Doe mee!

Je kunt nog een maand met een camera op pad om ongebruikelijke foto's te maken van edelherten of damherten. Leg een bijzondere ontmoeting vast! De natuur is nu fantastisch en hoe vaker je erop uit trekt hoe groter de kans op die ongebruikelijke, mogelijk, prijswinnende foto. Van u, uw kind of kleinkind! Foto's van voor dit jaar zijn ook welkom! De mooiste foto’s worden geplaatst in ons tijdschrift mét naamsvermelding.

Het gaat niet om het perfecte plaatje maar om een bijzonder plaatje.

Spelregels

Voor de fotowedstrijd gelden de volgende spelregels:

→ alleen leden van de Vereniging en hun kinderen of kleinkinderen van 15 jaar of jonger op het moment van deelname kunnen meedoen; de kinderen doen dan automatisch mee binnen de jeugdcategorie. Voor € 25 per jaar kunt u natuurlijk eerst even lid worden. Een lidmaatschap heeft veel voordelen!*,

→ per deelnemer mogen maximaal drie foto’s worden ingezonden; de foto’s moeten door de deelnemers zelf zijn gemaakt,

→ op de foto’s moeten één of meerdere edelherten en/of damherten zichtbaar zijn,

→ de foto’s mogen overal genomen zijn, ook in het buitenland; wel wordt gevraagd bij inzending de datum en locatie te vermelden (liefst opnemen in naam fotobestand.),

→ foto’s mogen alleen beperkt worden bewerkt, zoals het in beperkte mate aanpassen van scherpte, helderheid, schaduwen, contrast, hooglichten, kleuren of witbalans, of het maken van een uitsnede, niet is toegestaan het overnemen van onderwerpen uit andere beelden of het weglaten van bepaalde elementen, ook het invoegen van teksten, een watermerk of signering van foto’s is niet geoorloofd,

→ de Vereniging krijgt het gebruiksrecht van alle ingezonden foto’s en is daarmee gerechtigd de foto’s te bewaren en te gebruiken in al haar media en publicaties zonder verdere instemming van de deelnemers, bij een dergelijk gebruik zal wel altijd de naam van de deelnemer worden vermeld.

Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer deze spelregels te kennen en te hebben gevolgd.

Meedoen

Foto’s kunnen tot en met de sluitingsdatum van 15 november 2021 per e-mail als JPEG, JPG of PNG bestand worden ingezonden naar: fotowedstrijd75jaar@hetedelhert.nl, zo mogelijk bij voorkeur via WeTransfer, met per foto een maximaal digitaal formaat van 8MB. Graag in de naamgeving van de ingezonden foto’s al de naam van de inzender, datum en locatie verwerken (bijvoorbeeld: Edelhert op parkeerplaats – 1 juni 2020 - Lunteren – Piet Fotograaf).

In de e-mail graag vermelden: volledige naam, woonadres, telefoonnummer en, indien bekend, het lidmaatschapsnummer. Ook graag kort aangeven de datum en de locatie waar de foto(‘s) is (zijn) genomen en een korte toelichting bij iedere foto. Als wordt meegedaan aan de jeugdcategorie, dit graag aangeven met vermelding van de geboortedatum van de jeugdige deelnemer.

*Een lidmaatschap geeft u vier keer per jaar een interessant en mooi tijdschrift. U mag ieder kwartaal gratis inschrijven voor excursies, daarnaast zijn er nog de gezellige en interessante Ledendag en de Algemene jaarvergadering, beide met lezingen.