Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van SGP en VVD in de Flevolandse Staten is er berichtgeving in alle landelijke bladen geweest. Om te komen tot deze berichten worden doorgaans gegevens van de aantallen grote grazers in het Oostvaardersplassengeied opgevraagd bij SBB. Deze geven altijd de aantallen door van het voorjaar. Dit zijn echter de laagste aantallen in een jaar. Na deze telling werpen de hindes, koeien en merries hun kalveren en veulens. Normaal gesproken vermeerderd een populatie zich dan met eenderde. Deze wat gekleurde gegevens bracht voorzitter Linthorst ertoe om de pers aan te schrijven zodat zij de juiste feiten kunnen presenteren. Hier volgt zijn brief.

In verschillende artikelen over de OVP worden verschillende aantallen grote grazers genoemd. Bijvoorbeeld in Trouw wordt aangegeven dat er 2700 grote grazers aanwezig zijn. Dit is niet juist.

Volgens de officiële telling van SBB waren er in oktober 2015 4350 dieren aanwezig waarvan 3050 edelherten. Dit op een oppervlakte van 2800 ha en niet zoals vaak wordt gesuggereerd op een oppervlakte van 6000 ha. 2800 ha is grazig gebied en van 6000 ha is het groottste deel ontoegankelijk moerasgebied of water.

In de winter van 1 december 2015 tot en met 30 april 2016 zijn er in totaal 1613 dieren gestorven van de honger, waarvan 1230 edelherten.

De aanwas van afgelopen zomer is in oktober 2016 vanuit de lucht geteld maar door SBB nog niet openbaar gemaakt. De aanwas ligt zeker in de buurt van de wintersterfte, als het niet meer is! Dientengevolge ligt het aantal dieren wat per 1 december in de OVP aanwezig was zeker in de buurt van 4300 dieren.

Mocht u andere gegevens van SBB hebben gekregen dan zijn deze foutief.

Het steekt ons zeer dat deze essentiële informatie niet juist is en dat dit hongersysteem maar door blijft gaan en goedgepraat wordt omdat het zo’n aardig experiment is! Dit gehele gebeuren gaat ten koste van het welzijn van de aanwezige grote grazers, in het bijzonder ‘onze’ edelherten.

Ik ben zo vrij u te adviseren om in April 2017 een bezoek te brengen aan de OVP en dan te schrijven over wat u daar ziet betreffende de aanwezige flora (voedsel) en de conditie van de grote grazers in het bijzonder.