Op de laatste rasterdag van het jaar zijn we afgeweken van de 3e zaterdag en zijn een weekje eerder. Op Hoog Buurlo bij de 2e schaapskooi verzamelen we en gaan daar vandaan te voet naar de weilanden. Het raster dient ook hier voorzien te worden van een manchet. De temperatuur is nog onder nul, de sfeer gelukkig niet.

De mist heeft zijn sporen achtergelaten aan de boomtakken en geeft de omgeving een winterse aanblik. Vreemd is echter wel, dat zoals een eik, nog zoveel groen blad draagt. De gevolgen hiervan zijn door de recente sneeuwval dat menig top en zelfs dikke takken afgebroken zijn. Sommige bomen liggen over het raster heen. Met de professionele behulp van Hans Rutgers wordt de takken dat tot handzame proporties teruggebacht en verwijderd.

Vandaag een verkort rasterprogramma, aansluitend gaan we gezamelijk lunchen in Gebouw C van voormalig Radio Kootwijt. Rob Dunselman verwelkomt ons met jachthoornklanken. Na het nuttigen van een biertje of een Jägermeister gaan we aan de boerenkool met worst. Aansluitend luisteren we uitbuikend naar de presentatie van Jan-Olaf Tjabringa over de geschiedenis van Hoog Burloo.

Image
Vandaag 25 man (m/v) aanwezig op een manchet te plaatsen om de weilanden van Hoog Buurlo.

Image
Ondanks dat iedereen bijna uit het zicht was
verdwenen, was de groep voor de koffie snel weer bijeen.

Image
Af en toe lost de mist wat op en heeft de zon vrijspel
de rijp te doen smelten. Op de achtergrong de
mannen aan het raster.

Image
De eik staat op 10 december nog goed in
het groene blad. De boom heeft dat met diverse
afgebroken takken moeten bekopen.

Image
Hans maakt korte metten met de door
de eerdere sneeuwval omgevallen bomen.

Image
Alvorens we de lunch gaan nuttigen verwelkomt
Rob Dunselman ons met zijn jachthoorn en laat vervolgens enkele passages horen, die ook na de jacht ten hore worden gebracht.

Image
De boerenkool met worst wordt dampend opgeschept.

Image
Zo'n 40 man/vrouw aan vrijwilligers zijn
tijdens deze jaarafsluiting aanwezig.

Image
Jan-Olaf Tjabringa geeft een presentatie
over de geschiedenis van Hoog Burloo,

Image
Ter afsluiting blazen de heer Dunselman
vergezeld door G. Verwoerd het ''Auf wiedersehen".