Afgelopen week heeft groep 7 en 8 van de Christelijke basisschool de Ark in Oldemarkt de teller van onze website op 100.000 gebracht tijdens hun bezoek aan www.veluwshert.nl. Niet helemaal toevallig, want deze groep is wel vaker op internet te vinden en bekijkt daarbij ook regelmatig onze website. De natuur heeft, mede door het enthousiasme van hun onderwijzer Harry Bouwman, de biezonder aandacht van deze groep, getuige de wand en in de vitrinekast, die in de klas staat opgesteld.

Als beloning ontvangt de groep een foto van een edelhert met hinde en kalf uit handen van ondergetekende.  Om het geheel kompleet te maken heeft Rob van Baarle het een en ander verteld over de edelherten, reeen en muntjak in Nederland en over de doelstelling van onze vereniging. Rob verbaasde zich over de reeds aanwezige kennis van de leerlingen over de herten en reeën en moest zijn verhaal in een hogere versnelling zetten. Een geweistang werd tevens als typisch aandenken aan ons bezoek achtergelaten.

Image
Rob van Baarle vertelt over de herten

Image
De klas is goed op de hoogte, aan de wand
hangt een edelhert-, damhert-, en een reebokgewei en in de vitrine kast liggen schedel en kaken van een zwijn, das en edelhert

Image
Een geweistang van een 3-jarig hert gaat de klas rond

Image
De klas toon de foto

Image
En de mannen van het Veluws Hert wordt
gevraagd ook even te poseren voor de fotografen in de klas.