{mp4}Damherten_op_de_weilanden4{/mp4}

Vogelenzang - De damherten uit de Amsterdamse Waterleiding Duinen blijven niet in de duinen. In toenemende mate zijn zij te vinden op de nabij gelegen weilanden en zelfs op de bollenvelden. Een paar hertjes was nog leuk, maar nu en tientallen damherten, soms tot tegen de honderd stuks op de bollenvelden lopen is het anders. Gemeente Amsterdam wil niet beheren, d.w.z. de aantallen door afschot terugbrengen naar voor alle partijen acceptabele proporties. Waternet, de gebruiker van het gebied, moet volgen wat de Gemeente Amsterdam bepaalt. Op te merken is, dat het wild van niemand is en ook niet onder de verantwoordelijkheid valt van een van de partijen. Echter, er komt een moment dat Gemeente Amsterdam met een oplossing moet komen. Nu worden in de omliggende gebieden afschotvergunningen afgegeven, waarbij Gemeente Amsterdam het probleem neerlegd bij de omliggende gemeentes en terreineigenaren.

Ook de particulieren ondervinden meer last. De plantjes, net gehaald van het tuincentrum, worden al aangevreten nog voordat ze de grond in gezet zijn.