Sinds augustus worden voor SBB door een aantal leden van onze vereniging camerabeelden uitgewerkt van het ecoduct Woeste Hoeve. Doel is om na te gaan hoe frequent en door wat het ecoduct gebruikt wordt en of er per periode een overheersende “trekrichting ” is. Tijdens het uitwerken van beelden komen we regelmatig bijzonder beelden tegen. Zo ook in september dit jaar. In de tuin van het appartementencomplex waar ons lid Joke van Tol woont, heeft Natuurmonumenten een paar jaar geleden een hert gezenderd. Van dat hert was bekend dat hij tijdens de bronst via het ecoduct Woeste Hoeve naar het voormalige staatswildreservaat trok. Joke van Tol, die één van de deelnemers is aan dit monitoringsproject, was natuurlijk benieuwd of ze "haar" hert op de beelden terug zou zien. En ja hoor, op 8 september zijn er diverse opnamen van een bronstroedel op het ecoduct waar "haar hert" het plaatshert was. En dat betrof geen beelden van een passage maar van echte bronst (burlen, drijven, slaan met het gewei) midden op het ecoduct. In de weken daarna zijn er verdere opnamen van dat bronst op het ecoduct, doch "haar hert" heeft plaats moeten maken voor een nog forser hert. 
Kortom het ecoduct is niet alleen een middel om wild veilig een (autosnel)weg te laten passeren, maar maakt deel uit van hun leefgebied. Zodoende vindt er zelfs bronst plaats boven op de A50!!!