Veluwe - Denk je aan de Veluwe, dan denk je aan wild. Bedenk daarbij ook, wanneer je over de Veluwe rijdt, dat de herten, reeën en zwijnen plotseling de weg over kunnen steken. Vorig jaar werden er meer dan 1500 aanrijdingen op de Veluwe geregistreerd. Een droevig record. Juist in de mei en juni zal het weer vaak voor kunnen komen dat het wild de wegen oversteekt. Statisch gezien vertonen deze maanden een piek. 

Beperk uw snelheid, wees alert dat een overstekende dier zelden niet alleen is. Vaak komt het voor dat juist het tweede of derde dier wordt aangereden. Heel jammer, want dat had écht niet gehoeven. Ook al is het wild overgestoken, verminder nog meer snelheid. Bedenk ook dat meer aanrijdingen met wild betekent dat er meer afgeschoten zal te worden in verband met een te grote verkeersonveiligheid.

Indien u betrokken bent bij een aanrijding met grofwild, dient u dit feit altijd via de politiemeldkamer te melden (0900-8844)! Dit is ook noodzakelijk indien u uw schade vergoed wil krijgen van uw verzekering. Trouwens, doorrijden na een aanrijding, zonder dat men zich bekend maakt, is strafbaar.

N.B. Op 28-3-2015 bij Hart van Nederland een item over extra gevaar met overstekend wild door de overgang naar zomertijd.