15.10.13 grote grazer ovp

foto: werkgroep OVP

Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen gaat naar de Provincie Flevoland. Dinsdagmiddag 13 oktober stemde de Tweede Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid (de helft plus één) in meerderheid vóór de motie van de Tweede Kamerleden Heerema en Geurts. De overheveling is hiermee een feit.

Het beheer van het terrein was al in handen van de Provincie, alleen het welzijn van de grote grazers leek de Staatssecretaris nog binnen haar invloedsfeer te willen houden. Met deze stap krijgt de Provincie het geheel voor het zeggen in het gebied. 

VhE voorzitter Linthorst noemt het 'een grote stap voorwaarts!'