Boeken

Een selectie van interessante boeken. Sommigen zijn niet meer als nieuw boek bij de boekhandel te verkrijgen. Vaak zijn ze nog wel als tweedehands boek te vinden op veiligsites

Veluwse beken en sprengen, een uniek landschap
Henk Menke, Hans Renes, Gerard Smit en Peter Stork.

ca. 34,95

Uitgeverij Matrijs, 2007
ISBN 978 90 5345 3179
De titel zegt genoeg
Veluwse beken en sprengen
Rotwild (uitgave 2000)
Egon Wagenknecht

ca. 36,-

Uitgever: Nimrod Verlag ISBN 3-927-848-24-7
De nieuwere edelhertenbijbel, 313 afbeeldingen, 608 bladzijden.
Rotwild
Waar reeen leven
Joop Poutsma

12,50

Uitgever: Reewild
ISBN: 90-808615-2-9
Dit boekje wil helpen enig inzicht te geven in het ingewikkelde levensmechanisme en vindingrijkheid van reeen om in steeds veranderende landschappen te overleven Waar reeën leven
Die Altersansprache beim Schalenwild
Kurt Menzel

12,20

Uitgever: Kosmos (Franckh-Kosmos)
ISBN: 3440091341
Het aanspreken van schalen wild / het op het oog inschatten van geslacht, ouderdom en conditie. Die Altersansprache beim Schalenwild
Herten en hun geweien

34,00

Uitgever: H.L. Blonk
ISBN: 9090138153
In het boek komen de geweien van alle herten aan bod. Naast het edelhert, damhert, ree ook het Aziatische ree, pampashert, spieshert, oedoe, kuifhert, muntjak, axishert, en de sambar met een aantal ondersoorten. Mooi geillustreerd. Geen afbeelding beschikbaar
Ons Wilde Oosten
Michiel Hegener

18,50

Uitgever: Contact
ISBN: 9025497586
In zo'n 200 pagina's schetst Michiel Hegener de belangrijkste problemen: campinguitbreidingen, verkeerswegen, militaire oefenterreinen. Is dat niet verschrikkelijk zware kost? Dat valt heel erg mee. Want gelukkig komt Hegener niet alleen met problemen, maar ook met oplossingen, aangedragen door allerlei kenners. Van boswachters tot leiders van natuurorganisaties. Bovendien onderbreekt hij de informatieve gedeeltes heel slim met beschrijvingen van eigen wandelingen, wildspeurtochten en ontmoetingen met natuurbeheerders. Hier spreekt een man met liefde voor het gebied, denk je dan, waarna je zonder problemen terugkeert naar zijn betoog. Medio 2017 volgt een nieuwe, geheel herziene editie.
Uitgebreide boekbespreking
Ons Wilde Oosten

Koning in Ballingschap
Dick van den Hoorn

22,75 UITVERKOCHT


Uitgever: Thieme Zutphen
ISBN: 90-03-90136-8

Een boek over het Edelhert in Nederland, ons oudste 'levende natuurmonument'. Zijn gang door de historie (de pré-prehistorie), zijn leefwijze en zijn kansen voor de toekomst. Een boek vol informatie, verlucht met schitterende foto's, een boek, dat recht doet aan ons grootste in het wild levende zoogdier. Koning in Ballingschap

Schemering
Christine Mouw

15,95 prijs

Speciale aanbieding

uitgever:xxxx
ISBN: xxxx

verkrijgbaar in onze Webwinkel

Schaapsherder op de Elspeter heide. In dit boek beschrijft zij haar gevoelens en ervaringen als herderin. MKZ-crisis, actueel tijdens het schrijven van haar boek, speelt een belangrijke rol in haar verhalen over de Veluwse natuur. De kern is de emotie, de liefde voor de natuur en respect voor het leven. Zoals zij zegt: "Asjeblieft een beetje meer nadenken over het recht en leven van dieren, dan het ons eigen leven van alledag vraagt". Image
Dierensporengids
P.Bang / P.Dahlstrom

31,90

uitgever: Tirion Baarn
ISBN: 90-5210-222-8
Practische en makkelijk toegankelijke veldgids voor het herkennen van prenten, vraatresten, excrementen, braakbllen holen enz. De vele kleuren-foto's en tekeningen geven letterlijk een duidelijk beeld Image
Das Rehwild
Ferdinand von Raesfeld

ca. 50,-

uitgever: xxx
ISBN 3 490 15212 3
Een historisch boek met veel gedetailleerde technische informatie dasrehwild
Das Reh in der Kulturlandschaft
Fred Kurt

xx,-

uitgever: xxx
ISBN 3 440 09397 2)-
Hij geeft op basis van literatuur in combinatie met de nodige praktijkervaring een beschrijving van het ree in ons cultuurlandschap, die veel duidelijk maakt. Dit wil niet zeggen dat alles is verklaard. Wel duidelijk is dat ons ree een uiterst flexibele diersoort is. Hij beschrijft ook het fenomeen veldreeën. Kulturlandschaft
Wat zegt Raesfeld en wat zeggen anderen over het aanspreken van Reewild
Daan Wildschut

39,-

uitgever: Paul Parey
ISBN xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx Raesfeld
Rehwild Biologie - Okologie - Bewirtschaftung
Christoph Stubbe

xx,-

uitgever: xxx
ISBN 3 8263 8479 2
Een naslag werk met veel technische informatie over reeën Rehwild
Rehwild Heute
Bruno Hespeler

xx,-

uitgever: xxx
ISBN 3 405 13600 8)
Hespeler haalt op zijn bekende kritische wijze gestaafd met eigen praktijkervaringen geen hele hoop dingen onderuit. Alhoewel hij meer redeneert vanuit andere doelstellingen voornamelijk effecten op bosontwikkeling die zo wie zo de belangrijkste reden voor ingrijpen zijn in Duitsland. Maar hij houdt ook rekening met de soort zelf en de plaats van reeën in het ecosysteem. Waarbij hij de jagers geregeld een spiegel voor houdt. Dit boek mag bij geen een jager ontbreken. Voor degene die dit boek willen aan schaffen, wacht dan nog even. In 2004 is een volledig herziene uitgave verschenen. Rehwildheute
Richtiges erkennen von Wildschaeden am Wald
Fritz en Suzanne Reimoser

xx,-

uitgever: xxx
ISBN xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx Wildschäden
Turbo-Reh und Oko-Hirsch
Helmut Wulfel

xx,-

uitgever: Leopold Stocker Verlag
ISBN 3 7020 0855
Wlfel is uiterst kritisch over het handelen van de jager en geeft hiermee de nodige stof tot nadenken. Jacht is geen doel op zich maar een middel om iets te bereiken. Enkele punten die hij in zijn boek voorstelt met betrekking tot reeenbejaging zijn onder meer: geen doelleeftijd voor reebokken (bij edelherten wel!!), geen classificatie naar gewei, maar een onderverdeling in jaarlingen en volwassen Turbo-Reh und Öko-Hirsch
Ueber Rehe
A.u.J.v. Bayern

xx,-

uitgever: xxxx
ISBN 3 405 11851 4
Het is duur, maar de documentatie met foto's van bokken die als kalf al gemerkt waren, is echt uniek.
Alhoewel een foto natuurlijk een momentopname is, geeft dit goed inzicht in de diversiteit in het uiterlijk van de bokken. Als je op basis van deze foto’s door anderen de leeftijd laat bepalen, dan merk je hoe snel ze ernaast zitten.
über Rehe
Wildkrankheiten erkennen und beurteilen
Odward Geisel

xx,-

uitgever: xxxxxx
ISBN 3 405 14709 3
Het is geen boek om voor het eten te lezen. Het formaat is zo dat je dit boek ook handig mee het terrein in kan nemen. Het is voorzien van een plastic steekmap, dus je kunt ook met vieze vingers het boekje gebruiken. Per ziekte wordt een beoordeling gegeven of het betreffende stuk wel of niet gegeten kan worden. Wildkrankheiten
The European Roe Deer: The Biology of Success
Reidar Andersen, Patrick Duncan en John D.C. Linnell

65,-

uitgever: xxx
ISBN 82 00 37682 6
Deze pil met meer dan 300 bladzijden is een aanrader voor een ieder die informatie wil hebben op basis van een wetenschappelijke achtergrond. The European Roe Deer: The Biology of Success
Jung oder Alt?
Bernd Krewer

39,-

uitgever: xxx
ISBN 3 405 15995 4).
Dit in pocketvorm met op de ene bladzijde de beschrijving en op de andere bladzijde foto's. Het gedeelte van pagina 48 tot en met pagina 85 gaat over reeen. Voornamelijk over levende reeen zowel mannelijk als vrouwelijk. Op de laatste vier pagina's gaan ze in op de leeftijdsbepaling aan de hand van de kaakslijtage. Natuurlijk hebben ze weer een paar zeer afwijkende slijtagebeelden uit de hoge hoed getoverd van bokken waarvan de leeftijd exact bekend was. De foutmarge bij bokken van 2 jaar en ouder kan dan ook aanzienlijk zijn. Bij een consequente bepaling door opgeleide keurmeester geeft dit op termijn toch een schat aan gegevens, die binnen het beheer gebruikt kunnen worden om bepaalde zaken te kunnen onderbouwen of bij te sturen. jong oder alt?