Oud-staatssecretaris Pieter van Geel zal de commissie OVP voorzitten. Van Geel is benoemd tot voorzitter van de commissie die gaat onderzoeken hoe het grote aantal grazers in de Oostvaardersplassen kan worden verkleind. Ook gaat de commissie de provincie Flevoland helpen om meer recreatie in het natuurgebied mogelijk te maken. Zo valt te lezen bij Omroep Flevoland. Kijk hier de uitzending van Omroep Flevoland over het onderwerp.

Pieter van Geel voorz OVP comm

Van Geel heeft na zijn politieke carrière tegenwoordig een adviesbureau en zal met de commissie onder zijn voorzitterschap het provinciebestuur adviseren over het: 'hoe nu verder' van het grote grazersbeleid in de Oostvaardersplassen. Een meerderheid van de Provinciale Staten is voor een verandering in het beleid in dit gebied voor wat betreft de heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Volgens de PS sterven er jaarlijks teveel dieren en is het gebied te kaal. Dit beleid kan niet zomaar worden veranderd omdat er regels en wetten zijn rondom dit onderwerp. De andere leden van de adviescommissie worden nog gezocht. Het advies zal voor het eind van dit jaar op tafel moeten liggen.

De Provincie Flevoland nam vorig jaar de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Oostvaardersplassen eind vorig jaar over van het Rijk. De eindverantwoordlijkheid voor het gebied hadden ze al, daar kwam eind vorig jaar de verantwoordlijkheid voor het welzijn van de dieren bij. Naast een advies over het beheer van de dieren moet er ook worden nagedacht over het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden. Het initiatief voor de beleidwijziging lag bij de SGP en de VVD.