Op 17 april 2018 zond VhE deze brief naar gedeputeerde Hofstra van de Gedeputeerde Staten Flevoland aangaande situatie OVP.

Banner VhE wit

 

Apeldoorn, 18 april 2018       

Aan: Gedeputeerde Staten van Flevoland

t.a.v. Dhr. H. Hofstra

Geachte heer Hofstra,

Allereerst onze felicitaties bij de benoeming als gedeputeerde van de Provincie Flevoland. Wij hopen natuurlijk dat u de OVP (Oostvaardersplassen) problematiek met succes voor de grote grazers, in het bijzonder onze edelherten op korte termijn voor eens en altijd kunt afsluiten.

Vriendelijk vraagt VhE (Vereniging het Edelhert) aandacht voor het volgende:

Zeer binnenkort wordt het z.g. bijvoeren van de grote grazers gestopt, zoals enige maanden geleden is vastgesteld.

Echter, de huidige natuurlijke voedselproductie binnen de OVP is naar onze mening nog niet zover, zeker niet voor de edelherten en runderen dat men kan en mag stoppen met het bijvoeren. Edelherten en runderen hebben langer gras nodig dan ganzen en paarden door verschillende graasmethoden. Wordt dit binnenkort toch gestopt dan komt het dierenwelzijn van de gehele populatie edelherten (of wat er nog van over is) in gevaar.

In het bijzonder de individuele, drachtige hinden zijn uiterst kwetsbaar en moeten nu ‘voor twee’ kunnen eten.

Bij de beoordeling van de voedselsituatie binnen de OVP spelen er ook factoren mee die de situatie nog eens sterk, negatief kunnen beïnvloeden zoals:

  1. De komst van duizenden ganzen op het eerste, spaarzame gras.
  2. Na de dood van ongeveer 3000 herten in deze winter zijn de overgebleven 1000

herten ongetwijfeld in een uiterst slechte conditie.

  1. De uitbreiding van Jacobskruiskruid in het steeds kleiner wordende grazige deel van het gebied.
  2. De gevallen van ataxie zullen bij deze slechte conditie v/d herten alleen maar toenemen (verlammingsverschijnselen).

Redenen genoeg om het stoppen van het bijvoerprogramma kritisch te heroverwegen, de ramp die zich afgelopen winter voltrokken heeft is al groot en schandalig genoeg.

Vriendelijke groet,

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter VhE

06 30447359

P.S. VhE is onder normale omstandigheden geen voorstander van bijvoeren. Het standpunt van VhE is: een natuurgebied kan zoveel grote grazers en andere fauna aan als er natuurlijk voedsel wordt geproduceerd, de dieren moeten daar ruimschoots, zomer en winter van kunnen leven. Dit eventueel met gebruikmaking van immigratie naar randgebieden zonder hekwerken en/of andere barrières.