Voorzitter Linthorst spreekt in bij de commissievergadering van de Provinciale Staten van Flevoland, aangaande Oostvaardersplassen.

Banner 2 VhE

Inspreektekst 6 juni

Geachte voorzitter, geachte aanwezigen,

Vereniging het Edelhert steunt het advies van de commissie Van Geel over de OVP.

Dit advies ondersteunt de doelen voor de OVP als vogelreservaat, als Natura2000 gebied en creëert een groter dierenwelzijn voor de edelherten.

Hierbij enige uitleg:

Allereerst:

In de afgelopen 8 winters is de biodiversiteit in de OVP ernstig afgenomen, zijn de Natura2000 doelen mijlenver achteruit gegaan, zijn 19 vogelsoorten verdwenen en 9042 herten gedood.

Het ICMO2 beleid, door de politiek goedgekeurd, heeft ons uiteindelijk een kaal en leeg gebied opgeleverd met meer dan 9000 dode, maar eens gezonde edelherten. Allen omgekomen door honger en gebrek.

Ten tweede:

Stel nu, dat het advies Van Geel wordt goedgekeurd. In de uitvoering voor de komende 8 jaren is de reductie slechts 1913 herten. Dit aantal is te verdelen in 776 herten in het eerste jaar en 198 herten per jaar in de volgende jaren.

Dit geeft in 8 jaar een positief verschil met het ICMO2 beleid van 7129 dode edelherten! Eindelijk gaan we de goede kant op!

 

U als Provinciale Staten moet keuzes gaan maken zoals:

  1. De verwijdering in het eerste jaar van 776 wilde herten door afschot. Of, als er al een afschot-vrije bestemming ergens in Europa te vinden is, een vrachtje wilde herten vangen, op te sparen tot 1 transport, medisch te keuren, te transporteren over vele kilometers, mogelijke grensvertragingen, in quarantaine houden en weer los te laten. Volgens het rapport uit 2015 van Natuur Monumenten en de Universiteit Wageningen is het vangen en transporteren van wilde herten op deze schaal niet toepasbaar. Wij zijn ook benieuwd wat de Dierenbescherming hiervan gaat vinden.
  1. En: de jaarlijkse aanwas van 198 herten gewoon, zoals overal, actief te beheren of te proberen om ongeveer 300 wilde, vrouwelijke dieren, in een kort tijdsbestek te darten, onder verdoving een merkteken aan te brengen en anticonceptie toe te passen. En dit ieder jaar weer! Volgens de Quick Scan van Alterra, uit 2016 is dit op dit moment niet mogelijk.

Dames en heren politici,

Vereniging het Edelhert volgt al vele jaren in binnen- en buitenland alle ontwikkelingen op het gebied van beheer, vangen en verplaatsen, darten en het toepassen van anticonceptie bij wilde edelherten en damherten. Onze conclusie is dat de toepassing van deze methoden voor de OVP populatie niet toepasbaar is.

Mocht u meer informatie willen over deze getallen, wij komen het graag toelichten.

Dank voor uw aandacht!

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter Vereniging het Edelhert

06 30447359