Evenals in voorgaande jaren hebben vrijwel alle WBE's, Het Kroondomein Het Loo en Het Nationaal Park De Hoge Veluwe zich weer ingespannen om een zo volledig mogelijk beeld te geven van het gerealiseerde grofwild afschot. Gegevens over het totale afschot waren terug te vinden in de catalogus en in de tentoonstelling.

Voor de tentoonstelling 2005 zijn de geweien en tanden beoordeeld, die in het seizoen 2004/2005 zijn bemachtigd.

Uit Noord Gelderland - het werkgebied van de FBE Veluwe - zijn niet alle WBE's vertegenwoordigd. Van de reeen en de keilers is een selectie aanwezig. Van het roodwild en hat damwild is vrijwel alles ingeleverd.

REEWILD
Het aantal ingezonden bokken bedroeg dit jaar 308 stuks. De volgende WBE's hebben een deel van hun afschot ingezonden:, WBE Noord West Veluwerand, WBE IJsselvallei, WBE Voorsterbeek, WBE Brummen, WBE Nijkerk, WBE Veluwe Noorcl West, WBE Vale Ouwe, WBE Noord Oost Veluwe, WBE Midden Veluwe, WBE Zuid Oost Veluwe en de Hoge Veluwe. De WBE's die ontbreken zijn: WBE Oldebroek-Oostenwolde, WBE Zuid Veluwe West en de WBE Lunteren.

ROODWILD
Uit de vrije wildbaan, het Kroondomein Het Loo en de Hoge Veluwe zijn vrijwel alle hertengeweien van 2 jaar en ouder aanwezig. Er ontbreken enkele valwild herten (verkeer), een ouder hart die bij de preparateur is en enkele jonge herten om verschillende redenen.

Vrijdag
Openingswoord in de tent buiten en verwelkoming door de Jachthoornblazers en overhandiging van de apeldoornse vlag met reeds geplaatste vlaggemast. (met 30 jaar garantie)

Zaterdag en zondag
Toegang voor alle belangstellende met een rondleiding georganiseerd door het Veluws Hert langs alle leefgebieden met uitleg waarom wel en waarom geen juist afschot. Ook werd voorlichting gegeven hoe aan de hand van het gewei en het gebit de leeftijd kan worden geschat. Hier bleek veel interesse voor te bestaan.

Image
Deel van de overzichtskaart met daarop
de leefgebieden en daarbij aangegeven
welke wildsoorten er voorkomen

Image
De toeschouwers in de regen, de hoornblazers
hoog en droog op het balkon.

Image
Overhandiging van de Apeldoornse vlag
met mast aan "Het Aardhuis" , En vervolgens kon men de gerealiseerde afschot van mannelijke herten, reeen en zwijnen zelf aanschouwen.

Image
In de bijbehorende catalogus staan gegevens
vermeld over afschotplaats, gewei, leeftijd, juist/onjuist afschot en toelichting. Juist gepleegd afschot wordt met een groene punt gekenmerkt. De meeste geweien hebben dan ook een groene punt.

Image
Zo werd dit 12-jarige hert, een ongelijke 14-ender,
in het Willemsbosch behorende tot de WBE Vale Ouwe met een blauwe punt gekwalificeerd. Onjuist "afschot" (gewei heeft kronen), eigelijk rode punt, maar als valwild zijnde een blauwe punt. Spanbreedte 120 cm, stanglengte 90 cm

Image
Het Hakselaarhert. Op 30 september 2004
in een maisveld in Elspeet "zomaar in de messen van de
maiskneuzer gelopen". Een gebeurtenis die veel vragen opriep.

Image
Rondleiding. Voor afschot kwamen in aanmerking o.a.
herten van 2 tot 4 jaar (geen kroon aan een of beide stangen) en herten met ontbrekende oog- of middentak. Gewenste vermindering wordt afgestemd op basisbreedte per geboorte jaar (gelimiteerde toewijzing)

Image
Een rode punt hadden de geweien
met een of twee kronen(3 of meer takken van minimaal 5 cm) Groene punt o.a. geweien van alle spitsers, herten van 2 t/m 11 jaar met ontbrekende kronen, of herten met ontbreken oog- of middentak.

Image
Wat damherten betreft, dankzij het Veluws Hert
sinds enkele jaren geen exoot meer met bijbehorende nulstand, was de helft van de 3 jaar en oudere dieren onjuist gepleegd en zal het aanspreken (leeftijdschatting in het veld) verbeterd dienen te worden.

Image
Hans Bulder toonde zijn werk. Achter hem "Joris", (voor bloedverversing op de veluwe uitgezette poolse keiler) onjuist afgeschot en in 1984 en door een berouwvolle jager laten prepareren en geschonken aan het Aardhuis. Joris inspireerde Hans en is op meerdere werken van Hans te bewonderen.