Oostvaardersplassen - Het nieuwe beleid in de OVP zorgt er voor, dat er herten afgeschoten worden, indien blijkt, dat de dieren dusdanig verzwakt zijn, dat zij naar verwachting een ellendige dood zullen gaan sterven.

Vanuit Staatbosbeheer is gepleit voor andere regels om de jacht (het uit te voeren beheer) gemakkelijker te maken. Het gaat dan om gebruik van bijvoorbeeld geluiddempers. Staatsbosbeheer heeft inmiddels toestemming gevraagd aan Veerman om in de Oostvaardersplassen gebruik te mogen maken van geluiddempers. 21-1-2005