Het aantal dieren in de Oostvaardersplassen moet drastisch verminderen om te voorkomen dat veel dieren van de honger sterven. Het afschieten van verzwakte dieren is geen oplossing.

Dat zegt de Lelystadse oud-veehouder Piet Kostelijk, in een reactie op het nieuwe beleid van Staatsbosbeheer om de zwakke dieren niet langer een natuurlijke dood te laten sterven, maar uit hun lijden te verlossen.

Kostelijk verzet zich al vele jaren tegen de manier waarop Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen met de dieren omgaat. Hij vindt dat ruim 3.000 dieren teveel.