LELYSTAD - In het afgerasterde natuurgebied de Oostvaardersplassen sterven jaarlijks zo'n 120 edelherten door voedselgebrek. De beheerder van het terrein tussen Almere en Lelystad, Staatsbosbeheer. weigert de hertenbij te voederen. Vooral tijdens vriesweer is de sterfte onder de dieren aanzienlijk. Staatsbosbeheer spreekt van 'natuurlijke selectie'.

Om uitzichtloos lijden te voorkomen, worden zwakke dieren doodgeschoten. In het gebied van 5600 hectare leven 850 edelherten, samen met 600 konikpaarden en 200 heckrunderen. Het aantal herten is explosief gestegen: in 1992 werden de eerste 50 uitgezet. Volgens Staatsbosbeheer is de beslissing om niet bij te voederen wettelijk geregeld. De Dierenbescherming ziet graag dat de dieren wel worden gevoederd. „Wij zijn daar voorstander van, omdat het gehouden dieren zijn", aldus Maaike Wermer. „Ze kunnen geen kant op, want ze leven binnen een omheining. Je moet ze behandelen als koeien of herten in een hertenkamp. Er is een groot verschil met dieren die in het wild leven, die moet je hun gang laten gaan. Met de Dierenbescherming bestaan afspraken hoe om te gaan met verzwakte dieren, die moet je laten inslapen." L. Bronkhorst van Staatsbosbeheer: „Alleen bij extreme kou of zware sneeuwval houden we een slag om de arm. We zijn voor een natuurlijk systeem, al zouden we graag willen dat we een verbinding krijgen met andere natuurgebieden. Jaarlingen, oudere en zwakkere dieren kunnen de dupe worden van voedselgebrek, hoewel vooral de mannetjes voedsel halen uit de bossen, zoals knoppen en twijgjes. De populatie damherten groeit overigens explosief." Het aantal beesten binnen de omheining van de Oostvaardersplassen is volgens Bronkhorst niet te groot. „Hier buigen zich diverse commissies met wetenschappers over en ze komen tot de conclusie dat er normaal gesproken voldoende voedsel is voor de dieren." De Dierenbescherming stuurt binnenkort inspecteurs naar de Oostvaardersplassen om de situatie te bekijken. Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden voorlopig niet afgeschoten. De commissie natuur van de Amsterdamse gemeenteraad is daar tegen. Het terugbrengen van het aantal damherten werd eerder geopperd door wethouder Maij. In het gebied leven 700 damherten, die steeds meer gevaar opleveren voor het verkeer. Het aantal damherten neemt jaarlijks toe met 43 procent.


Algemeen Dagblad 20-2-2003

Door Hans Botman