Foto: Jan Paulides

Gewicht: ca.7 kg

lengte ca. 1 meter

Kleur : bruin

Komt voor: Veluwe, duinen

Aantal: onbekend


Nadere kennismaking met de vos

De vos, na de das het grootste roofdier van ons land, heeft een groot verspreidingsgebied.
Hij komt voor op gehele noordelijk halfrond zowel in Europa en Azië als ook in Amerika van de poolcirkel tot in Afrika en Mexico.
In ons land kan hij vrijwel overal worden waargenomen en gehoord worden ( "geluid vos") waar enige dekking en voldoende voedsel is te vinden. In de jaren zeventig is hij waarschijnlijk door mensen losgelaten in de duingebieden en hij heeft zich daar sterk kunnen uitbreiden. Ook kwamen vossen over de bevroren randmeren in die jaren vanaf de Veluwe in de Flevopolders die nu ook zijn gekoloniseerd.

Een volwassen vos weegt ongeveer 7 kilo en heeft een lengte van zo'n 70 centimeter, zijn volle staart kan bijna 50 centimeter lang worden. De zintuigen zijn bijzonder goed ontwikkeld, een scherpe neus, uitstekend gehoor en de ogen zullen de kleinste bewegingen opmerken. Een vos met een zwarte staartpunt is een brandvos en met een witte staartpunt een roodvos.

Image
Vossen zijn solitaire jagers en hebben een eigen territorium. "territoriumroep van een vos". Ze zijn sluw en brutaal. Deze hinde is de vos liever kwijt dan rijk. Helaas voor ons, maar ook voor de vos blijft het kalf buiten beeld.
Image
Vossen beschermen de jongen heel goed en beide ouders jagen op prooi voor de jongen, soms ook overdag. De prooi wordt steeds naar de jongen in het hol gebracht. Al na enkele weken komen de jonge vossen steeds vaker buiten spelen, waar ze dan snel leren dat prooi lekker is en dat er leuk mee gespeeld kan worden. Spelende vossenwelpen.

Hoewel de vos tot de carnivoren, vleeseters, behoort, beperkt zijn menu zich niet tot dierlijk voedsel alleen. In zijn jaaggedrag is hij een opportunist die op een scharrelende draf zijn gebied doorkruist, waarbij hij soms plotseling stilstaat om na enkele seconden hoog opspringend, een muis te vangen.
Muizen, indien aanwezig, vormen het hoofdvoedsel van de vos, maar hij zal geen kans voorbij laten gaan dit menu aan te vullen met jonge vogels, konijnen, aas, vruchten en insecten. Daar waar de vos in bebouwd gebied voorkomt (zelfs in het Vondelpark in Amsterdam worden regelmatig vossen gezien!), zal de vos zich te goed doen aan etensresten en allerlei ander afval dat mensen hebben achtergelaten. De vos heeft zich ontwikkeld tot een echte cultuurvolger.

Sinds april van dit jaar geniet de vos een volledige bescherming in de Flora- en Faunawet.
Dat dit in sommige kringen omstreden is, blijkt wel uit de regelmatig terugkomende discussies over het al dan niet bejagen van de vos.
Provincies kunnen ontheffing verlenen om vossen te schieten bij aanzienlijke economische schade en /of in het kader van de volksgezondheid.
Vossen kunnen drager zijn van het hondsdolheidsvirus en ook besmet zijn met een gevaarlijke darmparasiet, maar gelukkig zijn in ons land deze problemen niet groot.
Of vossen direct moeten worden afgeschoten indien zij de weidevogels bedreigen, zal altijd wel een discussiepunt blijven tussen de soortenbeschermers en de ecosysteembeschermers.
Voorlopig is de wet dit dier gunstig gezind en wordt de kans dat een wandelaar dit mooie dier tegenkomt alleen maar groter.