September 2014

Voor alle voor de nieuwsbrief aangemelde bezoekers op de website van Vereniging Het Edelhert (VhE) brengen wij deze abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan op elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief. Lees hier de nieuwsbrieven online.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otterloos bekendste hert doodgereden

 

Het bij vele Otterloërs edelhert, bekend onder de naam Rudolf, Otto en Karel, is 5 septemberom 9 uur 's avonds dodelijk verongelukt bij het oversteken van een provinciale weg, de N310. Een bus van vervoersmaatschappij Syntus reed vanuit de richting Arnhem/Schaarsbergen over de Arnhemseweg naar Otterlo. Kort voor de bebouwde kom stak het hert de weg over, net op het moment dat de bus passeerde.
Volgens Ede.nl kwamen de chauffeur en ongeveer tien passagiers met de schrik vrij. De bus raakte aan de voorzijde beschadigd en kon niet verder rijden.
Dit hert liep vaak in de omgeving van vakantiepark De Zanding, op de maisakkers en soms ook in de tuinen van Otterlo.

Henk Huijsman heeft begin augustus uitgebreide videoopnames gemaakt van het hert, zoelend nabij een maisakker. Elk jaar worden tientallen herten op de veluwse wegen doorgereden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Edelhert op postzegel

 

PostNL heeft een prachtige serie postzegels die aandacht besteedt aan zoogdieren in Nederland. Hier mocht het prachtige edelhert niet ontbreken. De postzegels waren sinds augustus vorig jaar bij het postkantoor verkrijgbaar. Momenteel zijn de zegels uitsluitend via CollectClub nog zeker een jaar verkrijgbaar. De zegels zijn van waarde 1 en zijn daarmee geschikt voor gewone brievenpost. Met artikelnummer is 330763 zijn 10 zegels voor € 6,40 te koop. De zegels zijn via internet te bestellen maar ook per telefoon op nummer 088-8689900. Over het algemeen blijven bijzondere zegels zoals deze zo'n twee jaar in omloop. Bij de bestelling zit ookg een gratis bewaarblad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edelhertenbronst vroeg dit jaar

 

Op 5 augustus is de eerste bronstroep van edelherten gehoord op de Hoge Veluwe. Vorig jaar was dit op 1 augustus. We spreken hier van voorbronst, het echte spektakel is in september.

De hele natuur is vroeg dit jaar, daardoor werd wel verwacht dat de eerste burl weer vroeg zou kunnen worden gehoord. De herten gaan op zoek naar de hinden en er worden bronstroedels gevormd. Op de Hoge Veluwe is het inmiddels volop aan de gang. Rond Staverden zijn de herten doorgaans een week later en daar is het inmiddels ook begonnen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Brandput op de Hoge Veluwe

Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft deze zomer een nieuwe brandput aangelegd. Hiermee wil men het park brandveiliger maken. Om de put te slaan heeft defensie assistentie verleend. De put is 78 meter diep en 25 centimeter breed. De brand op Eerste Paasdag heeft zo'n 10 procent, 500 hectare, van het gebied in de as gelegd. Bij de brand bleek dat bluswater slecht bereikbaar was, met het slaan van de nieuwe put hoopt men dat het probleem hiermee is opgelost. Voor Defensie was het een mooie oefening, omdat het dat in oorlogstijd ook moet doen. Het Nationaal Park de Hoge Veluwe bekijkt momenteel het hele gebied door de bril van brandveiligheid. Er liggen plannen voor het aanleggen van extra vennen en het verbeteren van paden. Ook denkt men aan het maken van een nieuwe ecologische verbinding. Deze verbinding is vergelijkbaar met een brandgang, maar dan 50 tot 100 meter breed. Hier komt dan heide waar bomen stonden. Het park brandt ook regelmatig zelf een deel van de begroeiing af om ecologische redenen. De volgende keer zal de brandweer hierbij aanwezig zijn, om ervan te kunnen leren hoe snel een natuurbrand zich uitbreidt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Deelerwoud jachtvrij

Zoals al eerder vermeld op de site van Het Edelhert, voert Natuurmonumenten geen aantalsmatig beheer van edel-, damherten, reeën en wilde zwijnen meer uit in het Deelerwoud en in een groot deel van NP Veluwezoom. Aan de andere randen van de Veluwezoom zal het beoogde afschot opgehoogd worden gezien de land- en bosbouwbelangen. In Deelerwoud werden edel-, damhert en reeën sinds 2001 al niet meer bejaagd. Het nieuwe beleid is gebaseerd op het monitoringsonderzoek van de afgelopen 10 jaar en de uitkomsten van de Groot Wild Enquête deze winter. Er blijft onderzoek naar de ontwikkelingen van de flora en fauna in het gebied. Zowel het eindrapport met betrekking tot de jachtvrije periode sinds 2011 als het nieuwe monitoringsplan zijn waarschijnlijk eind dit jaar gereed. Tot die tijd wordt de monitoring voor wat betreft de zichtbaarheid op dezelfde manier uitgevoerd.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Groot wild welkom in Drenthe

De provincie Drenthe heeft deze zomer in haar nieuwe faunabeheerplan ruimte gemaakt voor edelherten, damherten en wilde zwijnen. 'De natuur wordt er spannender van', aldus gedeputeerde Munniksma. Munniksma ziet ook kansen voor de toeristische sector en voor het imago van de provincie.
Dieren hebben geen landsgrenzen, dus er kwam al wel af en toe een wild zwijn de grens over, tot op heden moesten die worden afgeschoten. Dat hoeft dus binnenkort niet meer. Edelherten zijn nog niet gezien, maar ook die zitten dichtbij de grens en kunnen zomaar de sprong wagen. Door het onlangs aangelegde fauna-ecoduct over de A28 en bijweg tussen Beilen en Spier is hier ook geen belemmering meer. LTO Noord afdeling Drenthe heeft nog moeite met de plannen. Als een snelle en goede schadevergoeding geregeld wordt lijkt ook hier geen probleem. Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd volgen eerst nog een inspraakronde voor inwoners van de provincie en moet daarna het Rijk nog toestemming geven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Blauw maakt alerter

 

Recente studies hebben uitgewezen dat blauw licht alert maakt. Zo is te lezen in een recente editie van National Geografic. Zou dit ook kunnen werken in de wildreflectoren langs de kant van de weg? Jazeker. Een apeldoonse bedrijf levert de blauwe wildspiegels. We lezen op hun website de voordelen en specs:

 • Schrikt wild af en weerhoudt ze ervan over te steken
 • Vermindert aanrijdingen met wild met 60-70%
 • Verhoogt de verkeersveiligheid
 • Ellips vorm
 • Blauw retro reflecterend klasse III
 • Afmetingen 205 x 85 mm, gewicht 100 gram op aluminium montageplaat
 • Plaatsingsadvies: om de 50 meter
 • Ook leverbaar in combinatie met reflektorpaal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dammengeknor in de zomer? Of….

In de zomer komen soms meldingen binnen van dammenbronst, men heeft het geknor van de damherten gehoord. De bronsttijd van de dammen valt in oktober dus geknor in de juli/augustus zou wel uitzonderlijk zijn. Maar als we echter naar het geluid van de (zeldzame) zomertortel luisteren, wordt het duidelijk, dit lijkt op dammengeknor! Hier kunt u naar de zomertortel luisteren. De zomertortel is in Nederland een zomergast. Vroeger een veel voorkomende vogel maar tijdens de trek in het najaar naar het zuiden sneuvelen veel exemplaren door het vangen en bejagen van deze vogels in Frankrijk en Malta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monitoringsverslag OVP

Het monitoringsverslag van de vegatie, grote herbivoren, vogels en recreatie in de Oostvaardersplassen over de periode mei 2013 – april 2014 is verschenen. Klik hier voor inzage.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Schade aan vogelnesten bij voerderplaatsen

Rondom voederplaatsen, aangelegd voor wildtellingen of -afschot, is sprake van verstoring van vogels en worden veel vogelnesten geplet en beschadigd. Zo concludeert de Vogelbescherming na onderzoek. Uiteraard door de concentratie van wild maar ook omdat wild al foeragerend de voederplaats benadert. Met name bodembroeders zijn hier de dupe van.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Paardenpension niet blij met edelherten

Pensionstal De Henriettehoeve in Wolfheze is niet blij met de toenemende aantallen herten die op de weilanden ten noorden van Wolfheze (wildviaduct Reijerscamp) grazen. Deze weilanden worden gebruikt voor het wintervoer. De opbrengst van hooi is echter een stuk lager doordat de edelherten van het gras mee-eten. Het kan zijn dat daardoor in de winter extra hooi ingekocht moet worden, wat de pensiongelden kan verhogen. Bovendien weet men nu precies wat er in het hooi zit, bij extern gekochte partijen is dit onduidelijk. Veel eigenaars van de pensionpaarden hebben een petitie getekend om hoge rasters langs de hooiweilanden te plaatsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bomenkap Kootwijkerweg om wildaanrijdingen te verminderen

Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer zijn bezig door bomenkap open plekken langs de weg te creëren tussen Kootwijk en Nieuw Milligen, de N302. De open plekken zouden de automobilist en het (van plan zijnde) overstekende wild een beter overzicht geven. Tevens wordt hierdoor het open karakter van de heide behouden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Twee edelherten zoeken werk

 

Eén jaar lang zijn de twee verenigingsherten aanwezig geweest op de tentoonstelling over Overstekend Wild in het Pakhuis in Ermelo. De werkzaamheden voor de herten zit er op en de edelherten zijn toe aan een nieuwe uitdaging. Gezien hun affiniteit met bezoekers zoeken ze een (tijdelijke) betrekking in bijvoorbeeld een museum, tentoonstelling of expositie. Transport en verzekering dient door de werkgever te worden geregeld. Een vergoeding voor het gebruik zal in verhouding zijn met de werkduur. Geinteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken bij secretaris@hetedelhert.nl.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wildarena Witte Hoogt geopend

 

Staatsbosbeheer heeft een nieuwe wildarena gebouwd. Dit wildobservatiepunt ligt in het Speulder- en Sprielderbos. De financiering is mede rond gekomen door bijdragen van omliggende gemeentes, de plaatselijke middenstand en provincie Gelderland. Bezoek aan deze wildobservatiepost is alleen mogelijk onder begeleiding van een boswachter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tijdschrift Het Edelhert

 

Het herfstnummer komt eraan. Begin oktober in de bus met o.a. de volgende onderwerpen:

 • De beslissing valt voor OVP
 • Doelstanden
 • Wildschadebestrijding
 • Nieuwe wet natuurbescherming en grofwild
 • De Wisent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beste lezer van de nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrieven met plezier leest en het werk van Vereniging het Edelhert interessant en nuttig vindt, zou u kunnen overwegen om ons financieel te steunen middels een lidmaatschap. We verwelkomen u graag als lid. Als lid krijgt u voor slechts € 22,- jaarlijks vier keer ons prachtige tijdschrift Het Edelhert en daarbij kunt u regelmatig inschrijven voor een gratis excursie. U kunt zich hier hier aanmelden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Ondertussen staan de edities van 2011, 2012 en 2013 tijdschrift Het Edelhert in de App voor de iPad. Compleet met index en zoekfunctie. Voor slechts € 1,79 zijn deze edities te raadplegen. De updates tot eind 2014 volgen binnenkort en zijn gratis.

Eerdere kopers kunnen voor € 0,89 een update downloaden, incl. de komende edities tot en met 2014.

De App is geschikt voor alle iPad's inclusief de iPad mini.

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:

Teksten: Janoh de Groot, Renée Willemsen, Jan Paulides.

Foto's: Janoh de Groot, Henk van Haren, Jan Paulides, Bas Worm.

Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter