Vereniging het Edelhert heeft het genoegen u uit te nodigen voor een informatieve middag met lezingen over de: 

Omgang in Nederland met gehouden en niet-gehouden dieren in natuurgebieden

Middagprogramma zaterdag 26 september 2015*

Het middagprogramma is toegankelijk voor iedereen (geheel kosteloos):

12:30 uur Ontvangst en lunch

14:00 uur Inleiding van het onderwerp en introductie van de sprekers door de voorzitter:    

  • Hugo Spitzen, boswachter bij het Utrechts Landschap. Verantwoordelijk voor de damherten op de plantage Willem III en de runderen en paarden op de uiterwaarden van de Rijn. Onderwerp: damhertenbeheer op de (ongerasterde) Plantage Willem III.   
  • Paul Guldemond, raadslid Gemeente Amsterdam van D66, voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Onderwerp: een presentatie over de discussie in de gemeenteraad van Amsterdam over het damhertenbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen.     
  • Jack Kaandorp, dierenarts verbonden aan Safaripark Beekse Bergen, beste Wildlife Dierenpark van Nederland en Belgie 2015 (Diamond Themepark Award). Lid van de evaluatiecommissie voor de Oostvaardersplassen (ICMOII). Onderwerp: omgang met en verantwoordelijkheid van de beheerder voor gehouden en niet-gehouden dieren.

ca.15:30 uur Sluiting bijeenkomst met aansluitend borrel  

Aanmelding voor dit middagprogramma via info@hetedelhert.nl  Graag uw keuze opgeven: Middagprogramma met of zonder lunch. Wel tijdig aanmelden, want vol=vol.

Locatie: restaurant Leef Eten & drinken, Bogaardslaan 81, 7339 AN  Ugchelen

Bereikbaar per OV: vanaf het station stopt lijn 12 voor de deur van de vergaderlocatie.

Vereniging het Edelhert

Jozef Linthorst, voorzitter

De bijeenkomst is gratis toegankelijk.

De lunch wordt u aangeboden door:

*N.B. per abuis stond in de laatste nieuwsbrief van VhE een onjuiste datum