Image

De eerste uren zat er weinig beweging in bij deze hoogzwangere hindes. De temperaturen waren dan ook erg hoog. Op het eind van de middag besloot het roedel te gaan drinken bij de zoel en kwamen ze heel dichtbij om zich te goed te doen aan vers groen.

Image

De eerste uren zat er weinig beweging in bij deze hoogzwangere hindes. De temperaturen waren dan ook erg hoog. Op het eind van de middag besloot het roedel te gaan drinken bij de zoel en kwamen ze heel dichtbij om zich te goed te doen aan vers groen.

Foto: Jan Paulides
Reebok bij drinkpoel


02-05-2007 Veluwe - De diepe poelen hebben nog ruim voldoende water. Het wild weet deze poelen te vinden en komt bij deze droogte maar wat graag even iets drinken. Gisteravond kwam een reegeit en een reebok aan de eind van de namiddag even langs. Ondertussen zijn alle grote terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Kroondomein en het Geldersch Landschap overgegaan tot het bijvullen van poelen. Vandaag staat bij Het Geldersch Landschap weer een paar poelen op de planning om aangevuld te worden en vrijdag een aantal poelen nabij Epe en Uddel.

Foto: Jan Paulides

De droogte begint ook vat te krijgen op de bomen op de droge gebieden op de Veluwe. Aan de onderste takken van deze beuk zijn nagenoeg alle bladeren verdord. Ook de bloesem is verschrompeld en zal geen beukennootje gaan produceren. Zeker nog niet alle beuken hebben zoveel last van de droogte, maar de natuur schreeuwt ondertussen wel om water.

30 april 2007. Maandagmiddag heeft er in de Wassenaarse duinen nabij Meijendel een kleine brand in ca. 2 ha van het uitgestrekte duingebied gewoed. De massaal uitgerukte brandweer werd geplaagd door de sterke wind die het vuur af en toe aanwakkerde. Bovendien is alles gortdroog, aldus de woordvoerder. Na twee uur was de brand onder controle, mede dankzij aanwijzingen vanuit een politiehelicopter.

Zondagmiddag heeft er brand gewoed op de Ermeloseheide. Mede dankzij de brandweer uit de naburige gemeenten kon de brand zeer snel geblust worden. Ca 2 ha heide is in vlammen opgegaan.

Image
Brand op de Ermelose HeideImage
Met vuurzwepen werden de laatste vlammen gedoofd.Image
Nablussen vanaf de tankautospuit


Ook diverse andere natuur gebieden zijn ten prooi gevallen aan het vuur. I.v.m. de geldende "Code droog" wordt direkt bij een bos- of heide brand groot alarm geslagen. Zo zijn donderdagavond bij een brand nabij Apeldoorn ongeveer 120 brandweerlieden vanuit Apeldoorn en omliggende korpsen ingezet bij de brandbestrijding. 20 Ha ging in vlamen op.

Op de Neterselse Heide in de Kempen (Brabant) woedde donderdagmiddag ook een grote brand. Er zijn vijftien tankautospuiten en meerdere watertransporten actief geweest in het gebied tussen de dorpen Netersel en Westelbeers. 25 hectare stond hier in brand.

Foto: Jan Paulides

Veluwe 28 april 2007 - Het Geldersch Landschap heeft donderdag en vrijdag een aantal poelen van water voorzien. In enkele van de droge gebieden heeft Het Geldersch Landschap met behulp van een giertank de drooggevallen poelen gevuld. Staatsbosbeheer treft voorbereidingen om binnenkort een aantal poelen te vullen. Natuurmonumenten heeft algelopen dagen reeds een aantal poelen gevuld. Naast het grofwild profiteren ook andere dieren van de waterpoelen zoals de heidepad. Juist nu in aanloop van de tijd dat de hindes de kalveren gaan zetten, is het van belang dat er voldoende water beschikbaar is. De biggen van de wilde zwijnen hebben het nu al moeilijk. De zeug geeft door de droogte minder melk en dat kan fataal worden voor de jongste biggen.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Veluwe - 27 februari 2007. Ook in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo zijn de gevolgen van de droogte goed zichtbaar. Juist de ondiepe poelen staan het eerst droog. Hier heeft een damhert net nog wat gedronken uit de moddelpoel, getuige de zwarte onderlip. Het Kroondomein hoeft de poelen niet bij te vullen. In het terrein zijn voldoende diepe vennen, waar het wild kan drinken.

Gisteren heeft het Geldersch Landschap in een van hun droogste gebieden poel gevuld. Vandaag staan andere poelen gepland om gevuld te worden. Niet alleen de vossen, dassen, reeen, zwijnen en herten hebben daar voordeel van, maar ook de kikkers, salamanders de de vogels.

Foto: Jan Paulides

Tussen het prille lente groen staat wat damkaalwild

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Oud hert van ca. 12 jaar gespeurd nabij Vierhouten

Foto: Jan Paulides


Elk jaar worden er in het voorjaar hertentellingen gehouden ten behoeve van het faunabeheer. Aan de hand van de resultaten kan afhankelijk van de doelstelling van het gebied, de (verkeers-)veiligheid en de landbouwschade het afschot en daarbij de geografisch verspreiding en geslachtsverdeling bepaald worden van de hertenpopulatie.

Image

Genoeg damherten gezien? Mail je foto van edelherten en maak kans op plaatsing op de openingspagina.

Image

Afgeworpen damhert. Leeftijd tussen 4 en 6 jaar

Vorige week heeft een groep van 60 vrijwilligers wildtellingen uitgevoerd in de AWD. Doel was een beeld van de aantallen, geslacht en leeftijd te verkrijgen. Alhoewel de gegeven nog uitgewerk dienen worden en de dubbeltellingen eruitgehaald moeten worden werd toch al een beeld verkregen. Circa 1850 damherten en 339 reeen. Opvallend hierbij was dat het aantal de reekalveren in het hele gebied op één hand te tellen waren.

A.s. Maandag zal elk uur op TV NoordNederland een raportage worden uitgezonden.

Image

Afgelopen dagen heeft een groep van 60 vrijwilligers wildtellingen uitgevoerd in de AWD. Doel was een beeld van de aantallen, geslacht en leeftijd te verkrijgen. Alhoewel de gegeven nog uitgewerk dienen worden en de dubbeltellingen eruitgehaald moeten worden werd toch al een beeld verkregen. Circa 1850 damherten en 339 reeën. Opvallend hierbij was dat het aantal de reekalveren in het hele gebied op één hand te tellen waren.

A.s. Maandag zal elk uur op TV NoordNederland een raportage worden uitgezonden.

Foto: Simon van Rotterdam