Foto: Jan Paulides

Niks diep in het bos, niks rustgebieden, niks 's nachts, maar op zaterdagmiddag vlak langs de openbare weg staan deze 14 herten in de zon op het open veld.

N.B. Het roedel is in staat van alertheid. In de buurt zijn enkele verstoringen in de vorm van wandelaars. De mensen merken echter de herten niet op. Rustig, maar wel iets gespannen wachten de herten af tot de wandelaars uit het zicht zijn.

Foto: Jan Paulides

In de vroege avond staan de herten vlak langs een provinciale weg. Het verkeer raast op korte afstand langs en de herten kijken er maar netaan van op. Rechts springt er een hert nog over het raster.

De schade op deze landbouwgronden neemt toe en er staan bepaalde maatregelen gepland, die onacceptabel zijn voor het Veluws Hert.
Binnenkort meer.

Image

In de meimaand worden het meeste reewld aangereden. Gemiddeld gezien twee keer zoveel dan in andere maanden. De reegeiten verstoten hun bijna 1 jaar oude kalveren om zo in rust hun nieuwe kalf te zetten. De onervaren smalreeën en nog meer de onervaren jonge bokken zijn dan vaak het slachtoffer bij het passeren van de drukke provinciale wegen.

Bron: Vereninging Wildbeheer Veluwe

Grafieken: Vereniging Wildbeheer Veluwe

Image

Wanneer het rustig is in het bos, dan nemen de herten ook de paden in beslag.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Een paar vrije dagen staat voor de deur en de Veluwe loopt straks vol. Woensdagavond met een extra drukke spits luidt een nieuwe fase in, al is het voorlopig maar voor een paar dagen, over 6 weken begint de echte drukte. De kans dat je edelherten overdag op de hoofdpaden ziet zoals hier op de Zuid-oost Veluwe, daalt aanzienlijk, maar blijft op de kleine, vooral moeilijk met de fiets begaanbare paden wel degelijk aanwezig. Lukt het niet om wild te zien, dan biedt als alternatief het Park de Hoge Veluwe bijna gegarandeerd uitkomst. Reeds vroeg in de middag is kaalwild in redelijke aantallen te vinden op bijvoorbeeld de wildweide van het Koeverbos.

Foto: Jan Paulides

De herten laten zich die nieuwe beukenblaadjes goed smaken. Je hoeft er zelfs niet van het fietspad af om deze herten te zien.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

De herten van de Hoge Veluwe hebben al zeker 35 cm aan nieuw gewei geschoven, het hert hierboven in het Kroondomein nog geen 10 cm.

Image

Foto: Bas worm
Het kalfje is niet verlaten

Jaarlijks worden in de periode tussen medio mei en begin juni vele pas geboren reekalveren door goedbedoelende mensen naar dierenartsen of dierenopvang centra gebracht. De Vereniging Het Reewild waarschuwt er voor dat niet te doen: Ook als het reekalfje alleen in de velden of de bossen te vinden is, zal het niet door de moeder verlaten zijn, aldus de Vereniging, die tot doel heeft het verbeteren van de leefomstandigheden en in stand houden van de reeënpopulatie in Nederland.

Het kalfje ligt daar omdat de moeder, de reegeit, het diertje daar heeft neergelegd. Zij is even weg om te eten of weggevlucht omdat iets in de buurt van haar kalf is gekomen.

Image
De reegeit is in de buurt !


Het beste is om ver weg van de vindplaats te gaan en het dier niet te verstoren. Mensengeur aan een reekalf kan betekenen dat de moeder het afstoot. Neem het niet zeker mee. Een moeder reegeit zal haar kind nooit verlaten, ze is altijd in de buurt, laat de Vereniging Het Reewild weten.

Onbekendheid met de leefwijze van de diersoort ree is meestal de oorzaak van het goedbedoelde gedrag. Opvang van reekalveren met het doel ze later weer in de natuur uit te zetten is niet de beste oplossing: dat is het diertje gewoon door de moeder groot laten brengen.
In Nederland leven naar schatting 60.000 reeën. Je vindt ze vrijwel overal, zowel in de bossen als de velden en vaak ook in de omgeving van mensen.

Foto: Jan Paulides

Rechts een zwarte reegeit en links een reebok. Nooit gedacht dat een ree zo lang achtereen kon drinken. Normaal drinkt een ree bij hoger uitzondering. Het vocht in de planten en de dauw is veelal voldoende. Over twee dagen is er verlichting: er wordt weer regen verwacht.