Foto: Jan Paulides
Foto: Jan Paulides
Lekker spetteren

Foto: Jan Paulides

Typisch is de opgerolde houding voor een kalf van enkele dagen oud.
Foto: Jan Pauldies

Kalfje van tenminste een week. Het kalf ligt in een gestrekte houding.
Foto: Jan Paulides

Eee kalfje van 4-5 dagen oud. De opgerolde houding heeft plaats gemaakt voor een wat gestrekte houding.
Foto: Jan Paulides
Foto: Jan Paulides

De hinde komt even polshoogte nemen bij haar kalf.Foto: Jan Paulides

Het kalf van een dag of drie volgt de moeder op de hoef.

Foto: Jan Paulides

Het kalf urineert en de hinde neemt de geur in zich op.

Foto: Jan Paulides

De hinde zou er beter aan doen deze richting uit te kijken.
Foto: Jan Paulides

Om de situatie beter in te schatten stap de big zijdelings weg.
Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Laat je niet in de luren leggen, zelfs met Pinksteren is er in het "drukke" bos veel wild te zien.

Foto: Jan Paulides

Overdag is het heerlijk vertoeven op de open vlaktes. Hier op een voormalig landbouwakker staan 14 herten bij elkaar en dan kan het weleens voorkomen dat het ene hert vindt dat de ander zich niet te dominant moet opstellen. Een klap met een van de hoeven kan het gevolg zijn.

Het rechter hert loopt mank met zijn rechter voorloper. Bij stilstand tilt hij hem iets op.

Foto: Jan Paulides

Later zal ik dit hert vaker zien. Met zijn loper gaat er dan nog steeds niet beter en kromt zijn rug bij het lopen. Hij mist de ijstakken.

Image

Gisteren 22 mei was een belangrijke dag voor alle (mannelijke) Edelherten in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Er was weer de jaarlijkse Edelherten ontmoetingsdag. De agenda bestond uit de volgende onderdelen :

-Park beleid.
-Het voedselaanbod.
-Verstoring door de mens.
-Het invoeren van een portretvergoeding voor Wild-fotografen.
-Verruiming van de rustgebieden.
-Het kappen van ons leefgebied.
-Het bijvoeren bij de observatieposten.
-Veilige oversteekplaatsen
-Verruiming van de parksluitingstijden
-Openstellen van extra spitswissels nabij de in-/ en uitsprongen tijdens de trekperiodes
-Bewaakte garderobes voor het in bewaring geven van de afwerpstangen.
-Nieuwe voorzitter voor 2008
-Rondvraag

en wat verder ter tafel, uh grasveld komt.

Op de foto is het jaarlijkse samenzijn te zien, na de vergadering werd een lopend buffet gegeven.


Simon van Rotterdam