Screenshot 20220415 182811 Office

Vereniging het Edelhert viert 3 juni 2022 haar 75-jarig jubileum met een congres op het landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Aanmelden: info@hetedelhert.nl

Het centrale thema:

"Hart voor het hert, met beleid de toekomst in!"

Het gaat goed met het edelhert en het damhert. We kunnen terugkijken op 75 jaar groei en in stand houden van zeer gezonde populaties! Uitdagingen en bedreigingen in de toekomst zijn er ook: afname van biodiversiteit, versnippering en verkleining van leefgebieden, overpopulatie, migratie naar leefgebieden waar het niet zeker is of het hert welkom is, vraatschade, gevaren voor de verkeersveiligheid. Maar herten leveren ook een belangrijke bijdrage aan de natuurbeleving voor veel mensen, stimuleren het toerisme en zorgen voor een heerlijk stukje biologisch vlees op tafel.

De toekomst van het hert en het beleid wordt door vijf expert-sprekers besproken vanuit verschillende invalshoeken besproken:

  1. Ecologie van herten ooit, nu en in de komende 75 jaren, drs. H. Jansman, dierecoloog WUR.
  2. Win-win van recreatie en herten, ir. H. Dijkema, algemeen directeur Stichting Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.
  3. Monitoring van damherten: meten is weten, ir. Bas Worm, Ver. het Edelhert.
  4. Aanleg en beheer van netwerken als biodiversiteitbooster, J. Dirkmaat, directeur Ver. Nederlands Cultuurlandschap.
  5. Leven met grote predatoren, waaronder de wolf, drs. G. Lelieveld, onderzoeker Zoogdierenvereniging.

Scan van foto Dick van den Hoorn SWR 1988 klnn

Voor vragen, informatie en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Hennie Degen (06-24 939 966) of Jan Willem Dorpema (06-53 807 423). 

Over Vereniging het Edelhert:

De vereniging is in 1946 opgericht. De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van de kwaliteit van het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en het damhert. Met ruim 1100 leden en vele vrijwilligers is zij dé expert op het gebied van edelherten en damherten en is zij actief met cursussen, excursies, lezingen, cursus voor op scholen, beheer en beveiliging van leefgebieden, onderzoek en monitoring in samenwerking met Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) en de Wageningse University&Research (WUR).

De Vereniging streeft er nog steeds naar het voorkomen van edelherten en de rol die deze dieren spelen in de Nederlandse natuur onder de aandacht te brengen van de samenleving.

Deze rol is divers, het edelhert/damhert is:

  • een grote grazer en heeft daarmee invloed op vegetatie- en landschapsontwikkeling;
  • onderdeel van natuurlijke ecosystemen in onze klimaatzone;
  • een recreatief/toeristische trekker (lokale economie);
  • ambassadeur voor een bepaald type robuuste natuurkwaliteit, waar ook vele andere (bos)soorten van profiteren;
  • een zaadverspreider over grotere afstanden.

De vereniging is het aanspreekpunt voor de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek en beleidsmakers, TBO’s en maatschappelijke organisaties. Door middel van het schrijven van nota’s, zoals bijvoorbeeld de nota populatiebeheer, het alternatief beheerplan Oostvaardersplassen en het beleidsvoorstel damherten, deelt de vereniging haar kennis en gezichtspunten in een breder verband. Wij delen graag onze inzichten en expertise, om het in het complexe belangenlandschap van Nederland tot de meest optimale afwegingen te komen.

Voor alle achtergrondinformatie en gegevens over aanmelden zie deze pagina.

Middchtn 3 Roedel edelherten op de wei van Brouwer Middachten Henri Kleijer kln knip