Foto: Bas worm
Het kalfje is niet verlaten

Jaarlijks worden in de periode tussen medio mei en begin juni vele pas geboren reekalveren door goedbedoelende mensen naar dierenartsen of dierenopvang centra gebracht. De Vereniging Het Reewild waarschuwt er voor dat niet te doen: Ook als het reekalfje alleen in de velden of de bossen te vinden is, zal het niet door de moeder verlaten zijn, aldus de Vereniging, die tot doel heeft het verbeteren van de leefomstandigheden en in stand houden van de reeënpopulatie in Nederland.

Het kalfje ligt daar omdat de moeder, de reegeit, het diertje daar heeft neergelegd. Zij is even weg om te eten of weggevlucht omdat iets in de buurt van haar kalf is gekomen.

Image
De reegeit is in de buurt !


Het beste is om ver weg van de vindplaats te gaan en het dier niet te verstoren. Mensengeur aan een reekalf kan betekenen dat de moeder het afstoot. Neem het niet zeker mee. Een moeder reegeit zal haar kind nooit verlaten, ze is altijd in de buurt, laat de Vereniging Het Reewild weten.

Onbekendheid met de leefwijze van de diersoort ree is meestal de oorzaak van het goedbedoelde gedrag. Opvang van reekalveren met het doel ze later weer in de natuur uit te zetten is niet de beste oplossing: dat is het diertje gewoon door de moeder groot laten brengen.
In Nederland leven naar schatting 60.000 reeën. Je vindt ze vrijwel overal, zowel in de bossen als de velden en vaak ook in de omgeving van mensen.