Foto: Jan Paulides

In- en uitsprong gesloten
In 2002 aangelegde in- en uitsprongen dienen om aan de door de Flora- en Faunawet gedicteerde eis te voldoen, dat het wild probleemloos kan wisselen met andere gebieden.
Hiermee wordt voorkomen dat het wild de status van gehouden dieren kreeg met o.a. hoge mate van zorgplicht en oogmerken.

Aan de administratie eis werd door het verlagen van het raster voor de reeen en herten of het aanbrengen van een opening aan de onderzijde voor de zwijnen en dassen voldaan, echter vaak niet op de meest effectieve plaatst. Zo ook hier in het raster tussen het Vierhoutenbosch en het Kroondomein. In het begin werd door het grofwild dan ook zelden gebruik gemaakt van deze passage. Spordisch was er een enkel spoortje zwijnenprenten te zien. Vorig jaar veranderde dat zichtbaar, een heuse wildwissel van een meter breed was door intensief gebruik door de zwijnen ontstaan.

Waarom zijn deze passages nu gesloten? Loopt er te veel wild weg uit het Kroondomein of komt er juist te veel wild in? Dat laatste kan het geval zijn voor de damherten. Wil het Kroondomein van de damherten af, dan mogen er geen dammen vanuit het naburige bos het Kroondomein in. En er zitten damherten zat in het aangrenzenden Vierhouten- en Elpseter Bosch.

Gelukkig is er nog een set passages nog geen paar honderd meter verderop met een doorgang voor de zwijnen en een voor de herten . Maar die worden nauwelijks gebruikt, misschien komt daar nu verandering in. Hopelijk gaat die passage dan ook niet ten onder aan zijn gestegen effectiveit.