Banner 2 VhE

Geachte leden ven de Commissie Duurzaamheid,

In de bijeenkomst van 6 juni werden door enkele sprekers de parallel getrokken tussen het Vroeg-reactief beheer in de Oostvaardersplassen en het actieve beheer op de Veluwe.

De cijfers die hierbij werden genoemd waren voor de Vereniging het Edelhert volledig vreemd, terwijl wij als Vereniging de Veluwe en de daarbij horende getallen zeer goed kennen.

Daarom hierbij een vergelijking van de situatie op beide terreinen:

Het zal sommigen onder u echt verbazen dat er op de Veluwe met actief beheer 50% minder edelherten worden geschoten dan in de OVP met vroeg reactief beheer.

Ook het beheer volgens het protocol van de Commissie van Geel zal dit zeer goed waarneembaar zijn.

 

Vergelijking actief beheer (Veluwe) met vroeg reactief beheer (OVP)

1. De OVP zijn 40 x kleiner dan de Veluwe

2. Het aantal reeën zijn in beide gebieden verwaarloosbaar

3. De vegetatie op de Veluwe is ook in de winter voldoende voor alle dieren door de aanwezigheid van o.a. eikels, beukennoten, heide en grassen.

4. De zomerstand van het aantal edelherten is op de Veluwe 3295 herten, in de OVP zijn dit er meer, 3950 herten.

5. Per 100 ha leven in de OVP 224 grote grazers, op de Veluwe 10 dieren

6. Per 100 ha leven in de OVP 169 edelherten, op de Veluwe 3,3 edelherten

7. Het actieve beheer op de Veluwe geeft 1307 geschoten edelherten, het vroeg reactief beheer in de OVP geeft 100% meer, 2684 edelherten!

8. De geschoten herten op de Veluwe gaan praktisch allen in de voedselketen, in de OVP worden de geschoten herten vernietigd, dit terwijl de voedselbanken “schreeuwen” om een gezond stukje vlees!

Vriendelijke groet,

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter Vereniging het Edelhert