Hoog Soeren - Alle grote terreineigenaren van de Veluwe : Natuurmonumenten , Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap , Defensie, Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kroondomein, maar ook  I.P.C. Groene Ruimte, gaan actief een bijdrage leveren op de Grofwildbeheerdag van 6 november 2009. Met als thema:

FLEXIBEL POPULATIEBEHEER.

Bestuurlijk en beleidsmatig staat 2010 voor de deur. Een unieke  kans om nog eens stevig met elkaar van gedachte te wisselen.

Het onderwerp zal door een aantal sprekers van diverse zijden belicht worden. Onderwerpen zoals uitvoerbaarheid, controleerbaarheid, risico's en grenzen, zowel praktisch als ethisch, komen aan de orde.
De heer C. v.d. Knaap, burgermeester van de gemeente Ede en ervaringsdeskundige op het gebied van de gevolgen van de aanwezigheid van grote wilde hoefdieren zal als dagvoorzitter na een zes tal zeer deskundige sprekers de discussie leiden. Een dag die bij beslissers en beleidsmakers zeker in de agenda moet staan.
Genodigden uit zowel de landelijke -, als de regionale politiek zullen aanwezig zijn. Verder verwachten we vrijwel alle belangenorganisaties.

Dagindeling :

9.30 tot 10.00 uur ontvangst en koffie
10.00 tot 13.00 uur zes voordrachten en discussie


Inleiders zijn:
* Hr. G. Groot Bruinderink ekoloog in dienst van Alterra, die de plannen zal toelichten
* De Hr. W. de Jong, directeur van het Veluws Bureau voor het Toerisme, over het belang van wilde hoefdieren voor het toerisme en dus de economie op de Veluwe
* Hr. A. Mijnhardt, voorzitter van de dorpsraad van Otterlo. Over de voor- en nadelen van de aanwezigheid van het grofwild voor bewoners van de Veluwe
* Hr. H.J. Ormel lid tweedekamer voor het CDA en o.a. geïnteresseerd in dierenwelzijn en diergezondheid
* Mevr. K. van Velzen, lid van de tweede kamer voor het SP en eveneens zeer begaan met dierenwelzijn en natuur.
* Hr. H. Keereweer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland voor o.a. het landelijk gebied en uit dien hoofde eindverantwoordelijke voor het faunabeheer op de Veluwe.

13.00 tot 14.30 uur hapje en een drankje en natuurlijk netwerken

Lokatie Het AARDHUIS
Aardhuis 1 1
7346 AA Hoog Soeren
Kosten 35 Euro p.p
Aanmelding j.aleman1@chello.nl

Betaling 536635692 t.n.v. Stichting Het Aardhuis te Bennekom
Het aantal personen is gemaximeerd, deelname op volgorde van betaling; vol is vol